.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 28 August 2010

TJ6A 6 Band High-Performance SSB/CW QRP Transceiver KIT
Μια νέα(?) Κινεζική εταιρία, η YouKits, δραστηριοποιείται στο χώρο των Kits και μάλιστα των QRP kits. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ κι εδώ.
Ο TJ6A, στα χαρτιά τουλάχιστον, δείχνει αξιόλογος πομποδέκτης με μειονέκτημα την μη ύπαρξη των 1.8MHz, των 24MHz και 28MHz!
Παρ’ όλα αυτά το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η χαρά και η απόλαυση της ιδιοκατασκευής καθώς και το γεγονός ότι μπορεί για αρκετούς να είναι εισαγωγή στις κατασκευές με SMD τεχνολογία!
Άλλη μία κατασκευή για τις υγρές και κρύες νύχτες του Λονδίνου!