.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 26 August 2010

Εξ ων συνετέθη?

http://www.beninnes.com/files/gimgs/3_14-eleccomp.jpg

Εις τα εξ ων συνετέθη ή μια όμορφη αστεία φωτογραφία?