.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 24 August 2010

ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΣ

Ο ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΣ, είναι τεχνική ενασχόληση ή ηδυπάρεργο ή άλλως hobby!
Δεν είναι "δημοκρατικό κεχτημένο δικαίωμα" ούτε «δικαίωμα έκφρασης γνώμης βάσει της Συνθήκης της Ρώμης αρθ.10» και άλλα μπλα-μπλα!
Διέπεται από διεθνείς κανονισμούς και υποχρεώσεις και η Άδεια Λειτουργίας Σταθμού Ασυρμάτου ΔΕΝ είναι άλλοθι για πειρατική αλητεία!
Άλλοθι δε, το οποίο είναι πρόθυμοι να προσφέρουν οι...συνεχίζεται