.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 23 November 2009

VHF-QSO PARTYΙδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω στον Γιάννη SV1BJY/3 για την επιμονή-υπομονή και αφοσίωσή του στο χόμπι, η οποία τον οδήγησε σε υψόμετρο 1200μέτρων και έδωσε σε μένα το φανταστικό ρεπόρτ 5-1!!!
Στην επικοινωνία του με άλλους συναδέλφους οι αναφορές λήψεως θα ήταν σαφώς καλύτερες αλλά για τις δικές μου συνθήκες εκπομπής-λήψης, FT-290RII και λ/4 επάνω στον Π/Δ, ήταν ότι «καλυτερότερο» θα μπορούσα να επιτύχω!
Σε ευχαριστώ Γιάννη και ευχαριστώ και όλους τους άλλους συναδέλφους για την επιμονή τους να ακούσουν το εκτός συχνότητος σήμα μου.