.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 5 May 2009

CAROLINA-WINDOM

Ανάμεσα σε αυτά που βρίσκει κάποιος στα boot sales και στα rallies (ham-fest επί το Ελληνικότερον!) είναι θησαυροί με την μορφή παλαιών βιβλίων και σημειώσεων!
Από έναν τέτοιο θησαυρό προέρχονται οι φωτογραφίες αλλά και η αφορμή γι’ αυτήν την ανάρτηση.
Η επιστημονική ονομασία της κεραίας είναι off center fed ή OFC ή και παράκεντρης τροφοδοσίας!?
Ονομάστηκε
WINDOM από τον κατασκευαστή της, Loren G Windom W8GZ, ο
οποίος έγραψε ένα αναλυτικό άρθρο για αυτήν στο περιοδικό QST.
Η κεραία εκείνης της εποχής δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα σύρμα μήκους λ/2 για την χαμηλότερη συχνότητα λειτουργίας το οποίο τροφοδοτήτο με ένα απλό σύρμα στο 1/3 του μήκους της. Εξ ου και ο χαρακτηρισμός «παράκεντρη»!
Η κεραία λειτουργούσε ικανοποιητικά στα ζυγά πολλαπλάσια του λ/2. Έτσι αν η κεραία είχε κοπή για τα 80μέτρα δούλευε και στα 40, 20 και 10μέτρα!
Χρειαζόταν όμως πολύ καλή γη για να αποδώσει τα μέγιστα η κεραία. Στην αντίθετη περίπτωση η απόδοση ήταν μειωμένη και υπήρχε επιστροφή RF στο μηχάνημα. Άντε να το κάνει σήμερα αυτό με το «pro τάδε» το οποίο έχει κάποιος! Μόνο οι μεσαιατζήδες το κάνουν και αυτοί γιατί είναι αυτό που λέει η ίδια η λέξη. Μεσαιατζήδες!
CAROLINA-WINDOM ονομάστηκε η εξέλιξη της κεραίας Windom, με τροφοδοσία αυτή την φορά, ανοικτή γραμμή 300Ω.
Αντιγράφω από το http://www.radioworks.com/ccwintro.html
(… The CAROLINA WINDOM'S radiation pattern is an unusual combination of horizontal and vertical lobes. This accounts for the excellent performance of this antenna system. Tests have shown that the CAROLINA WINDOM will out perform conventional antennas under similar conditions….)
« το διάγραμμα ακτινοβολίας της Carolina-Windom είναι ένας ασυνήθιστος συνδυασμός οριζοντίων και καθέτων λοβών. Αυτό προσμετράτε στην άριστη απόδοση αυτού του κεραιοσυστήματος. Δοκιμές έχουν δείξει ότι η Carolina-Windom θα υπερκεράσει συμβατικές (?) κεραίες κάτω από ίδιες συνθήκες»!
Με άλλα λόγια, λόγο της ασυμμετρίας της κεραίας η κάθοδος εκπέμπει! Ο σίγουρος τρόπος για να γίνετε εχθρός με τους γείτονές σας και να ρισκάρετε το «pro» σας!!!
Γιατί άραγε φτιάχνουμε πηνία και τσοκ και balun στη κάθοδό μας? Μα, για να μην εκπέμπει και να μην έχουμε επιστροφή ραδιοσυχνότητος RFI!
Αν με την κεραία αυτή προσπαθούμε το αντίθετο τότε, το σφάλμα είναι δικό μας και ελπίζω οι συνέπειες όχι επίπονες!
Η Windom, όπως κάθε κεραία εκπέμπει και ίσως και να κάνετε κάποιες μακρινές επαφές. Τα πράγματα όμως θα ήταν γενικώς καλύτερα αν η κεραία αυτή, στο δεδομένο μήκος όπου μπορούμε την απλώσουμε, να τροφοδοτήτο στο κέντρο της με το όποιο μήκος καθόδου ανοικτής γραμμής και ένα Μπάλαν (Bal-Un) πριν το τιούνερ μας.

Υ.Γ.1 ο θησαυρός στον οποίο αναφέρθηκα στην αρχή είναι το ARRL Handbook εκδόσεως 1963!
Υ.Γ.2 στο κάτω μέρος της σελίδας στην φωτογραφία, υπάρχει μια μικρή επικάλυψη. Δεν το έχω κάνει εγώ και δυστυχώς δεν αναφέρει το call sign του σχεδιαστή παρά «Limited edition of 1. Signed by the artist» και έχει μια δυσανάγνωστη υπογραφή!