.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 7 May 2009

AM Radio KitΤο Κιτ του ενός δέκτη ΑΜ απεστάλει σε έναν μέλλοντα SV4 και κατασκευάσθηκε με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα!

Ο έτερος δέκτης δεν ζητήθηκε με αποτέλεσμα να «μείνει στο ράφι» και να προσπαθήσει να κάνει αισθητή την παρουσία του στο Ham Fest της Αθήνας!