.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 7 January 2009

Gamma Match & T Match συνέχεια

Διαβάζω, σε διάφορα ιστολόγια ραδιοερασιτεχνικού περιεχομένου, διάφορες θεωρίες γύρω από κεραίες. Δεν έχει σημασία το τι πιστεύω και πια είναι η γνώμη μου!
Το θέμα είναι ένα.
Τα γραφόμενα είναι αποκυήματα της φαντασίας του αρθρογράφου ή αναφέρονται σε κάποιο βιβλίο?
Όπως δηλώνω και στο προφίλ μου, δύο είναι τα βιβλία στα οποία αναφέρομαι.
Το ένα είναι το Antenna Handbook της ARRLτο επωνομαζόμενο και «Ευαγγέλιο» και το δεύτερο είναι του Les Moxon το HF Antennas for all locations!
Υπάρχουν πάμπολλες μελέτες όπως αυτές του L.B.Cebik W4RNL, τα δύο όμως προαναφερθέντα βιβλία είναι η κορυφή και πρέπει να υπάρχουν στην βιβλιοθήκη σας, είτε ξέρετε Αγγλικά είτε όχι!!!
Διαβάζω λοιπόν στο «Ευαγγέλιο» 19η έκδοση στο κεφάλαιο 26 και στην σελίδα 9 σχετικά με το
gamma match.
Το μήκος του Α θα πρέπει να είναι το 0.04 με 0.05 του μήκους κύματος.
Το μήκος του Β θα πρέπει να είναι το 0.007 του μήκους κύματος.
Η διάμετρος του gamma match στοιχείου θα είναι 1/3 με ½ της διαμέτρου του εκπέμποντος στοιχείου.
Η απαιτούμενη χωρητικότητα θα πρέπει να είναι 7pf ανά μέτρο μήκους κύματος.
Αυτά γράφουν τα βιβλία, αυτά σας λέω κι εγώ!
Διαφόρων λογιών θεωρίες από διάφορους δεν με απασχολούν και το μόνο το οποίο έχω να σχολιάσω είναι ότι: «η πολλή η θεωρία καταντάει λαλακία»!