.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 5 January 2009

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΙΔΩ!!!

Σας ευχαριστώ ολόψυχα και από βάθους καρδίας για τις ευχές τις οποίες μου δώσατε στις τρεις διαδοχικές αναρτήσεις μου, με τα Χρόνια Πολλά!
Η θέρμη και η αγάπη σας θα με συντροφεύουν εις τον αιώνα των αιώνων. Αμήν!