.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 24 July 2008

ΗΛΙΘΙΟΜΕΤΡΟ !?!

Προς όλους τους λίγους και εκλεκτούς οι όποίοι το έχουν καταφέρει και έχουν αγοράσει εναδυόμετρα και σφυριχτρόμετρα και τα επιδεικνύουν καθημερινά στις συχνότητες.
Για όσους δεν ξέρουν λέω εδώ επί τη ευκαιρία ότι εναδυόμετρο είναι το όργανο εκείνο το οποίο χρησιμοποιούν και μετράνε το έναδύο – έναδύο – έναδύο!
Σφυριχτόμετρο αντίστοιχα είναι το όργανο εκείνο το οποίο μετράει το σφύριγμα!
Αφού λοιπόν κάνατε τον κόπο και μπήκατε στα έξοδα και αγοράσατε αυτά τα δύο όργανα μετρήσεως, δεν αγοράζετε και ένα ΗΛΙΘΙΟΜΕΤΡΟ για να μετρήσετε το μέγεθος της βλακείας που σας δέρνει!
ΗΛΙΘΙΟΙ ε, ΗΛΙΘΙΟΙ!