.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 24 July 2008

Δίπολο αυτοκινήτου!!!!!!

...από SV1ZZZ/Mobile, για SV1XXX

SV1ZZZ/Mobile, ο  SV1XXX επιστρέφοντας. Για πες μου συνάδελφε τι κεραία έχεις στο αυτοκίνητο? Μονόπολο??????????????

Τα σχόλια δικά σας!