.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 9 July 2008

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ!

Μήπως οι Μίζες και τα λαδώματα γίνονταν σε ανοικτά κανάλια και συχνότητες?

Γιαυτό απαγόρεψε ο Λιάπης τα scaners?

Ε! Μισέλ? Έτσι είναι?