.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 15 July 2008

Balun 4:1 μέρος 3ο


Ίσως η σύμφαση να σας ακούγεται λίγο μπερδεμένη. Οι φωτογραφίες πιστεύω όμως να είναι αρκετά κατατοπιστικές.
Το BalUn το φτιάξαμε! Είναι όμως 4:1 όπως το θέλουμε;
  Παραλλήλισα κάποιες αντιστάσεις και πέτυχα τα 190 Ωμ. Τις συνέδεσα στις μπόρνες της ανοικτής γραμμής και με ένα μικρό κομμάτι κοάξιαλ ένωσα το MFJ 269 Antenna Analyzer. Από τους 2 Μεγακύκλους έως και τους 29 Μεγακύκλους τα στάσιμα ήταν από 1,2:1 έως 1,4:1 πράγμα που φανερώνει ότι ο λόγος του είναι 4:1 ή πάρα πολύ κοντά!
Έως τα 300Watt δεν είχε κανένα πρόβλημα. Όταν η ισχύς άρχισε να ανεβαίνει και τα μικρόφωνα να είναι «μεγάλα» άρχισε να ζεσταίνεται και να μαλακώνει με αποτέλεσμα να πάρει μια κλίση!!!