.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 30 March 2018

QCX CW kit by Country


Διάβαζα σήμερα τα στατιστικά πωλήσεων του QCX CW kit ανά Χώρα και μετά λύπης μου διαπίστωσα ότι έχουν πωληθεί 10 ή και λιγότερα τέτοια κιτ στην Ελλάδα.
Δεν κερδίζω τίποτα από τις πωλήσεις αυτού του πολύ αξιόλογου, κατά την γνώμη μου - IMHO, κιτ ούτε από διαφημίσεις της Google.
Αντίθετα πιστεύω ότι ο συνάδελφος αγοραστής του, έχει πολλά να μάθει και κατασκευάζοντας το κιτ αυτό καθαυτό αλλά και από την θεωρία η οποία το συνοδεύει στο manual. Όχι μόνο τι κολλά και που, αλλά και το ΓΙΑΤΙ!
Δεκάδες οι "τοίχοι κατασκευών" στο ΦΒ αλλά, εδώ όπου θα δικαιολογούσαν τον τίτλο τους... τίποτα.
Τελικά το CW είναι φίλτρο.
Ξεχωρίζει τους χειριστές ασυρμάτου από τους χρήστες μαύρων κουτιών.

Αν παρ' ελπίδα θελήσετε να το κατασκευάσετε η μπάντα των 40m αποδεικνύεται αυτή με την μεγαλύτερη προτίμηση μεταξύ των άλλων κατασκευαστών!