.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 25 April 2018

...another μBITX bites the ...bench!

A friend of mine bought it and send it to me for initial wiring, debugging and evaluation.
Other than the known glitch on CW it delivers key-down approx. 10Watts.
Same by whistling on the mike. Definitely R63 and R65 needs to change according to the BITX site.
I don't know it's sensitivity yet as I test it on a dummy load after I put it temporarily in a empty food container.
Tests will continue and I will keep you informed!
Stay warm, stay dry!


Το μBITX το αγόρασε ένας φίλος και μου το έστειλε για την αρχική συνδεσμολογία κι εύρεση προβλημάτων.
Το χειριστήριο ακούγεται να έχει πρόβλημα χρονισμού και το μικρόφωνο θέλει "στεντόρεια" φωνή για να βγάλει μερικά από τα 10watts της εξόδου.
Στην σελίδα του BITX δίνονται λύσεις τις οποίες και θα εφαρμόσω προτού το επιστρέψω.
Να ξέρετε ότι είναι ένας 10βατος ρ/ε πομποδέκτης και αξίζει τα χρήματά του μέχρι την τελευταία δεκάρα!
Μείνετε συντονισμένοι!