.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 6 October 2016

Miguel de Cervantes Plata et Oro awards!


Well... it took me some time I must confess!
Congrats to every participant and a big THANK YOU to our Spanish colleagues for the initiative!


Μου πήρε λίγο χρόνο τολμώ να πω!
Συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες, ειδικά στην κατάφωρα αδικημένη από τον Κανονισμό, Ελληνική Ομάδα κι ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους Ισπανούς συναδέλφους για την πρωτοβουλία. Ακόμα και τα λάθη, γίνονται διδάγματα!