.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 5 November 2015

HA150ITU


I don't homebrew kits and gadgets at the moment, although I have some, but I play radio instead!
I managed to win the bronze diploma marginally, since HA6ITU haven't uploaded his log yet or it wasn't him(?!) the two times I manage to work him.

Δεν κατασκευάζω πραγματάκια αυτή την εποχή, μολονότι υπάρχουν πολλά δρομολογημένα, τουλάχιστον επικοινωνώ!
Οριακά κατάφερα να το πάρω αφού ο HA6ITU δεν έχει ανεβάσει ημερολόγιο ακόμα ή δεν με "πήρε" και τις δύο φορές που τον έκανα!