.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 3 September 2015

TX Factor - Episode 9


Featuring ham radio Essex-style! We visit the south east to report on the work of Chelmsford ARS, Essex Repeater Group and Essex Ham.

And we're giving away a CG-PK4 Pocket Memory Keyer in our free-to-enter draw.