.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 28 April 2015

Kempton Park Rally


A decent crowd at Kempton Park on the 19th April, with fewer traders, but more seating area for exhausted punters!

Η ύφεση έχει καταβάλει και την Μεγάλη Βρετανία. Σκεφτείτε ότι η ραδιοσυγκέντρωση είναι προσβάσιμη απ' όλο το Λονδίνο και το Λονδίνο έχει πληθυσμό πάνω των 8 εκατομμυρίων. Αναλογικά πάρα πολλούς ραδιοερασιτέχνες, για να υπάρχουν αυτά τα κενά σε αυτήν την έκθεση.