.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 30 April 2015

J43VHF AEOLUS-2way


The well-known from last year, Greek radioamateur team, will try to send to the stratosphere for the second time an amateur radio load, with call sign and flight name J43VHF "Aeolus-2way". The launch of the payload will done with the help of a High Altitude Balloon and the activity will take place at Megalopolis - KM17BJ (Arkadia – Pelloponisos, Greece – SV3 area). Sunday, May 10, 2015.

This year to justify the name "Aeolus-2way" there will be a transponder on board to allow a QSO between the individual radioamateur with the Aeolus-2way ground Team. Calling Freq, is 144.220 VHF and the mode is USB.

The Aeolus-2way team consist by SV1QT Sotiris, SV1BJY Yannis, SV1DAY Manos, SV3IEG Dinos, SV1NJX Christos, SV1OAA Costas, SV3PJL Giorgis and SV1QFB / 3 Costas.

Like the first time, the success of the operation is based on the voluntary work of many colleagues, so we need your help and participation.