.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 7 May 2015

TX Factor - Episode 8


In this extended episode we meet the man at the helm of PW Magazine, the family guys who run Icom UK and two amateurs who help to keep BBC radio on the air. There's also a chance to enter a free draw to win a FUNcube Dongle Pro.