.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 25 April 2014

TXtra!Εδώ τα καλά τα Icom ID-5100 dual band mobile με το  D-STAR!
Πάρε κόσμε!
Για περάστε...! γιά περάστε...!