.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 28 February 2014

PST1200/4/GR

Πτυσόμενος πύργος PST1200/4/GR ή όποιος έχει πολύ πιπέρι το βάζει και στα λάχανα!
Τι θα μπορούσε να έχει επί της κορυφής του αυτός ο υπέροχος πύργος με τα τρία σετ συρμάτινων αντιρίδων και κόστους 1.290,72 Ευρώ παραδοτέος;


Μήπως να έχει...; Μιά Optibeam OB16-3?
Μήπως να έχει...; Μιά StepIr DB42?
Μήπως να έχει...; Μιά UltraBeam UB-1041DX?

Μία discone έχει, και μάλιστα Κινέζικη!!!


73 de SV1EDY