.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 20 December 2013

Μη δυνάμενος...

Μη δυνάμενος να εγκαταστήσω κεραία στην ταράτσα, την άπλωσα ανάμεσα στα δύο μπαλκόνια!
(τι μπουγαδόσυρμα θα ήταν άλλωστε...)
Είναι ένα τυχαίου μήκους σύρμα 17.80 μέτρων και το συντονίζω με την βοήθεια ενός συντονιστικού του SV1NL, ευγενική προσφορά δια απεριόριστη χρήση, του Αποστόλη SV1EDY.

Μολονότι καταφέρνω να δω 1.1:1 στάσιμα στα 75m, δεν καταφέρνω να μιλήσω λόγω επιστροφής RF.

Από τα 40m κι επάνω δεν υπάρχει πρόβλημα επιστροφής και η κεραία δουλεύει αρκετά καλά με δεδομένη την γεωμετρία της.
Είναι 3 μέτρα στο ένα μπαλκόνι και μετά ανηφορίζει τα 7 μέτρα ξεπερνώντας τα συρματόσκοινα στερέωσης του Δημοτικού φωτισμού.
Φυσικά το σύστημα γείωσης-αντίβαρων δεν είναι το καλύτερο για ένα κεραιοσύστημα στον 1ο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο σχεδόν της Αθήνας.

Χρησιμοποιώ το μπλεντάζ ενός πολυζευγικού θωρακισμένου καλωδίου για να ενώσω το συντονιστικό με τα κάγκελα του μπαλκονιού και το ένα ζεύγος καλωδίων μήκους 7.80 μέτρων για αντίβαρο από την βίδα γείωσης του π/δ. Δεν έχω μεγάλο περίσσευμα της καθόδου για να φτιάξω ένα τσοκ αλλά στα πράγματα της Αγγλίας έχω ένα current choke με συγκεκριμένες χάντρες φερρίτη σχεδίασης του W2DU. Αν το βρω θα το εφαρμόσω για να δω τις διαφορές σε όλες τις συχνότητες.
Μολονότι οι φωτογραφίες κολακεύουν την εγκατάσταση, η κορυφή της κεραίας είναι 14 μέτρα από το έδαφος, με το χαμηλότερο σημείο της τα 5 μέτρα, είναι όμως αποκλεισμένη από 5όροφες πολυκατοικίες με αρνητική διαφορά υψομετρικού. Συν(μείον βασικά!) το πλέγμα συρματόσκοινων ανάρτησης του Δημοτικού φωτισμού πάρα πολύ κοντά της!


Διαπραγματεύομαι την άνοδό μου στην ταράτσα, και την κάθοδό μου στο shack, αλλά μέχρι τότε την κουβεντούλα μου στα 40m την κάνω άνετα!