.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 29 July 2013

IARU HF Championship 2013

Συμμετείχα και φέτος στο IARU HF Championship με το Ελληνικό μου χαρακτηριστικό από μια πρόχειρη εγκατάσταση στην Μάνη.
Το πιστό μου Ten-Tec Argosy II και δύο tuner να διαλέξω. Το MFJ 948 και το SEM tranZmatch!

Κεραία το γνωστό μου και δουλεμένο δίπολο με τα σκέλη του σε ορθή γωνία μεταξύ των.
Upper and Outer το αποκαλούν οι συνάδελφοι της Γηραιάς Αλβιώνος!
Δοκιμαστικά πριν τον διαγωνισμό σύγκρινα την εσωτερική λούπα/δίπολο το οποίο έχω φτιάξει, με το εξωτερικό δίπολο.
Κατά μέσο όρο ήταν χαμηλότερη στην λήψη κατά μία με μιάμιση μονάδα.
Μετέχοντας στο QRP σκέλος του διαγωνισμού δεν ήμουν διατεθειμένος να προσθέσω μια απώλεια γύρω στα 10db στην εκπομπή/λήψη μου κι έτσι δούλεψα αποκλειστικά το εξωτερικό δίπολο!
201 επαφές από τα 40m και πάνω.
Δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα στα 80 και 160m.

Από πολλαπλασιαστές δεν σκαμπάζω πολλά πράγματα οπότε είς αναμονή της έκδοσης των αποτελεσμάτων!

υ.γ.
με το ελαφρύ αεράκι η πτυσσόμενη κεραία συμπτυσσόταν στο μισό της ανάπτυγμα ή και λιγότερο. μερικά δεματικά έδωσαν λύση στο πρόβλημα!