.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 1 July 2013

Αλητεία και πειρατεία.

Το ποιός είναι ποιός, θα το κρίνετε εσείς.Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 17:00UTC