.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 8 September 2012

IARU HF Contest 2011

Κάτι έχει αλλάξει από πέρσι.
Φέτος το χρώμα του πιστοποιητικού έχει αλλάξει και οι πολλαπλασιαστές είναι 75+.
Πιστεύω μέχρι του χρόνου να έχω αλλάξει και τις κεραίες μου!