.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 22 August 2012

RF voltage Probe by VK3XUΚατά την διάρκεια της κατασκευής του BitX20 και των απαραίτητων ρυθμίσεων, διαπίστωσα ότι το RF probe το οποίο είχα φτιάξει για την κατασκευή του Marconi Basic-7, δεν με εξυπηρετούσε.
Χρησιμοποιεί διόδους 1Ν4148 οι οποίες αν και είναι “γρήγορες” έχουν μεγάλο reverse voltage!
Αποτέλεσμα είναι να μην μπορώ να μετρήσω την τάση του τρανσίστορ ταλάντωσης ή buffer σε ένα VFO.
Ακόμα “φόρτωνε” το κύκλωμα τόσο πολύ, που ακόμα και να μπορούσε να μετρήσει, δεν θα γίνονταν αποδεκτά τα αποτελέσματα!!!
Καιρός λοιπόν για κάτι καλύτερο.
Από καιρό ήθελα να το φτιάξω και ό μόνος λόγος που δεν το είχα κάνει ήταν το ό,τι το ξεχνούσα κάθε φορά που έκανα παραγγελία στην Farnell ή στον Bowood.
Και χωρίς διόδους Γερμανίου, θα γύριζα πάλι στο σημείο 0 της προηγούμενης κατασκευής!
Έχω ακόμα δύο BAT86 από την κατασκευή του LED RF test probe αλλά, ήθελα να φτιάξω αυτό το συγκεκριμένο κύκλωμα του συνάδελφου VK3XU.
Πράγμα που έγινε λοιπόν αφού θυμήθηκα στην τελευταία παραγγελία στον Will, να αγοράσω 4 διόδους OA91(του 1996! παρακαλώ).
Το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο βλέπετε στις φωτογραφίες.
Μιά λωρίδα πλακέτας, κομάτι μεγαλύτερης η οποία είχε αρχίσει να οξειδώνει, ένας άδειος μαρκαδόρος για να χρησιμοποιηθεί σαν θήκη, 2 πυκνωτές 10nF δύο διόδοι Γερμανίου OA91 και δύο αντιστάσεις 4.7Μ.
Έτοιμο!
Έχω διαλύσει το BitX20 για να του πάρω... μέτρα, για να το βάλω σε κουτί.
Θα κάνω όμως τις ενδοσυνδέσεις για να μετρήσω πάλι και να κάνω την σύγκριση με το TEST METER MARCONI το οποίο χρησιμοποίησα.

Μην χανόμαστε, γιατί το κολητήρι είναι στην πρίζα συνεχώς και καίει!!!