.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 22 August 2012

IQ zeros ή IQραδικιού επί το Ελληνικότερον!

Χτες το απόγευμα 21-08-12 και 19:59 UTC εστάλει αυτό το e-mail.


[GQRP] 6W/M1KTADom, G-qrp #11272, operating as 6W/M1KTA is currently peaking S9 on 14.285 ssb and listening up 10 kHz. The pile up is horrendous and is not helped by the IQ zeros.

Could be your last chance to work him as he leaves tomorrow.

Somehow he managed to copy my qrp signal when he was working simplex.

Good luck if you try to work him.

73 Peter, G3JFS.
G-qrp #10890Πρρρρρρρ!
Γιδοβοσκοί!!!