.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 1 July 2012

ένας δέκτης... Έφτασεεεεε!

Δέκτης ανάδρασης με λυχνίες, για τα 80m! (σετ με τον πομπό 80m με την EL84!)
Αν κάτι σας θυμίζουν τα ποδαράκια των λυχνιών, ναι αυτές είναι!
6V6 κύριοι!
Οι πρώτες μας "αγάπες" και παντοτινές!!!


ο δέκτης είναι από το SPRAT τεύχος 147 και είναι κατασκευή του G3VTT