.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 29 June 2012

Κατασκευή κεραίας τύπου YAGI για τα 6m!

Χρειάζεστε:
3 αλουμινένιες βέργες μήκους 3 μέτρων η κάθε μία (η μία κομμένη στην μέση για την δημιουργία του δίπολου!)
2 φίλους!