.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 12 January 2012

29 ραδιο-κατασκευαστές!

Οι 29 ραδιοερασιτέχνες ραδιο-κατασκευαστές προτείνουν:
Παρατηρώντας την έξοδο του πομποδέκτη σε έναν παλμογράφο.
του συνάδελφου W2AEW

στα Αγγλικά αλλά αρκετά περιγραφικό κοιτώντας το βίντεο