.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 14 January 2012

International Museums WeekendInternational Museums Weekend special event

The International Museums Weekendspecial event will this year take place on the double weekends of 16 & 17 and 23 & 24 June.
Radio amateurs are encouraged to participate in this event by setting up stations in their local museums.
Organiser Harry, M1BYT asks that all those intending to take part in the event should register their museum via the form on the International Museums Weekend website, www.ukradioamateur.co.uk/imw.
He can be contacted via e-mail to harry.m1byttiscali.co.uk, or on 075111 28933
Τα Διεθνή Μουσεία θα διεξαχθούν για δύο ΣΚ φέτος.
Το Σ/Κ 16 και 17 Ιουνίου και πάλι το Σ/Κ 23 και 24 Ιουνίου. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με κάποιο μουσείο στην περιοχή σας, αν υπάρχει φυσικά, και να το βγάλετε στον αέρα.
Μαζί με το χαρακτηριστικό το οποίο θα χρειαστεί να σας εκδώσει το ΥΜΕ καλό είναι να μεριμνήσετε και για την εκτύπωση QSL καρτών καθώς και για το κόστος της ταχυδρόμησης αυτών.
Άνευ απροόπτου, εμείς με το εδώ κλαμπ, θα ενεργοποιήσουμε το Whitewebbs Museum of Transport