.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 24 December 2011

Χρόνια Πολλά!

Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το Νέο Έτος!!!


http://youtu.be/AXjwAVk2Ki0