.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 17 July 2011

Fuji QRP R7


Παγκόσμια πρώτη?
Ίσως!
 Παρουσίαση του δέκτη R7 Fuji QRP στους Έλληνες και Ευρωπαίους συναδέλφους.      
Υπερετερόδυνος δέκτης για τα 40m ή αλλιώς για τους 7MHz!
Όπως μπορείτε να δείτε στο μπλοκ διάγραμμα, ξεκινά με ένα διπολικό φίλτρο και στην συνέχεια έχει ένα SK241 ως RF ενισχυτή.
Το πρώτο TA7358 είναι RF ενισχυτής και μίκτης ταυτόχρονα αφού στην είσοδό του έχει τον πρώτο Τοπικό Ταλαντωτή(LO).
Ακολουθεί ένα τριπολικό κρυσταλικό φίλτρο στους 6MHz στην έξοδο του οποίου υπάρχει άλλο ένα TA7358 στον ρόλο του ενισχυτή Μέσης συχνότητος(IF) πλέον το οποίο δέχεται είσοδο από δύο διακριτούς ταλαντωτές BFO.
Έναν για την αποδιαμόρφωση σημάτων CW και έναν για SSB.
Το γνωστό και μη εξαιρετέο LM386 με συνδεσμολογία χαμηλού κέρδους, στην έξοδο να τροφοδοτεί τα ακουστικά μας!
Δεν υπάρχει τυπομένο κύκλωμα αλλά πλακέτα γενικής χρήσεως.
Η τοποθέτηση των υλικών και των εξαρτημάτων γίνεται με την μέθοδο των συντεταγμένων.
Ο Hide έχει κάνει πολύ καλή δουλειά με το να έχει σημειώσει τις ακριβείς θέσεις όλων των υλικών.
Εγώ βέβαια τα άλλαξα λίγο κάνοντας του κεφαλιού μου, αλλά αυτό είναι γνωστό ότι είμαι πνεύμα αντιλογίας!
Ο συντονισμός και η ευθυγράμμιση του Δέκτη R7 είναι πολύ απλός και δεν χρειάζεται ειδικά όργανα.
Είτε με τον πομποδέκτη τον οποίο έχουμε, θα ακούσουμε στους 7.000,00MHz το σφύριγμα του Τοπικού Ταλαντωτή, είτε έχοντας ένα απλό ραδιόφωνο AM συντονισμένο στους 1000Kcsγια να ακούσουμε το σφύριγμα.
Βάζουμε το VR3 στην θέση 9 και το VR2 δίνει ένα εύρος έως και το 7.080MHz περίπου. Σε γενικές γραμμές γιατί όλα εξαρτώνται από τις χωρητικότητες που δημιουργούνται κατά το μοντάρισμα.
Ακούγοντας τότε έναν σταθμό CW ή έχοντας τον πομποδέκτη μας να εκπέμπει με την λιγότερη δυνατή ισχύ σε ένα
dummy load, ρυθμίζουμε τους μεταβλητούς πυκνωτές TC4 και TC5 καθώς και τα πηνία T1 και T2 έτσι ώστε η λήψη να είναι δυνατή.
Ώρα για τον πομπό T7!
                                                                      (συνεχίζεται)