.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 14 July 2011

Έχω γράμμα! (ενημερωμένο)


Θέλει ο...Τάκης να κρυφτεί και η χαρά από το γράμμα δεν τον αφήνει!

Τα λέμε το Σ/Κ!
Ένας φάκελος δεν μένει ποτέ κλειστός!
Ανοίγει και αποκαλύπτει!