.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 30 June 2011

The final over


G4ILO in the shack

The final over

Το τελευταίο μικρόφωνο ενός συνάδελφου ραδιοερασιτέχνη.
Καλό κατευόδιο φίλε.