.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 7 April 2011

Rhode & Schwarz USVH BN1521

Το καινούργιο μου απόκτημα!
ROHDE & SCHWARZ Selektives Mikrovoltmeter USVH BN1521.
Για ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού!!!