.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 8 April 2011

International Space Station

Όταν δεν εκτελούν επιστημονικά πειράματα και δεν συνομιλούν με μαθητές σχολείων, οι ένοικοι του ISS ...ζουν!
Ζουν και διασκεδάζουν όπως κι εμείς!!!