.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 7 October 2010

TEST κεραιών!

Ορίστε γιατί η Αγγλία νίκησε στον Β'Π.Π. κύριοι.
Γιατί είχε την σωστή κεραία!!!
Δείτε πρώτα τις κεραίες των αντιπάλων και μετά θαυμάστε τον νικητή των Νικητών!!!

Random wire!Χωρίς το tuner του “Στέφανου”, που πάτε ωρέ παιδιά?!Off Center Fed οι Γερμανοί. Τους είπαν ότι διαμορφώνει το CW στους 6μιση και το πίστεψαν!!!

Είδομεν το φως το αληθινό, ελάβομεν κεραία επουράνιον!
7 Θάλασσες είναι αυτές. Αν δεν “παίξει” η ανοιχτή γραμμή με το συμμετρικό το διπολάκι, ακόμα θα ψάχνεις τους στασιαστές του Bounty!!!


Τα αεροσκάφη είναι ευγενική προσφορά του Μουσείου της RAF και το cage dipole με την ανοικτή γραμμή, του καλού Θεούλη που σταμάτισε να βρέχει και βγήκε φωτογραφία αντί για πισίνα!!!