.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 25 September 2010

S.E.M. tranZmatch S.E.M. tranZmatch (μέρος από τα εσώψυχα του!)
Το πριν (με και χωρίς κόλληση)


 

 

 και το μετά!
Πρώτη επαφή στους 3.770MHz με τον Πρόεδρο!!!
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
Ten-Tec OMNI V και 100Watt
Extended Double Zeppelin 13.6m ανά σκέλος