.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 16 June 2010

RCA AR88


Ο Alan Ford VK2DRR ετοιμάζει μια εργασία σχετική με του εναπομείναντες RCA AR88 δέκτες.
Αν κάποιος/α από εσάς είχε/έχει έναν τέτοιο δέκτη, ο Alan ενδιαφέρεται να μάθει τον σειριακό του αριθμό και το μοντέλο του, (LF ή D).
Το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο είναι: alan4d@tgp.com.au
και η ταχυδρομική του διεύθυνση αντίστοιχα:
Alan Ford VK2DRR
300 Soldiers Point Road
Salamander Bay 2317
Australia