.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 14 June 2010

Ανησυχία για τις ηλιακές καταιγίδες

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΞΑΡΣΗ

Μετά από μια περίοδο χαμηλής σχετικά δραστηριότητας στην επιφάνεια του ηλίου οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι θα περάσουμε σε μια περίοδο με έντονες ηλιακές καταιγίδες κλπ. Αυτό θα έχει...ενδεχομένως καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία στον πλανήτη μας καθώς θα επηρεαστούν τηλεπικοινωνίες κ.α. . Ήδη επιστήμονες σε συνέδρια ψάχνουν να βρουν πως μπορεί να προστατευθεί ο πλανήτης, καθώς εκτιμούν ότι το 2013 θα ζήσουμε τις συνέπειες αυτές

πηγή 


Ναι!
Ναι! Να τις ζήσουμε!
Από το στόμα σας και στου ...ΕΡΜΗ τ' αυτί!!!