.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 19 December 2009

ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ!!!

Καλά Χριστούγεννα!
Υγεία, ευτυχία και επίτευξη προσωπικών στόχων το 2010!


Ακόμα καλύτερα!