.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 27 April 2009

Κεραία 3λ/4 για τα VHF και όχι μόνο!!! μέρος 2ο


Όπως βλέπετε και στην φωτογραφία η κεραία είναι πολύ απλή στην κατασκευή της. Τέσσερες κολλήσεις όλες κι όλες! Μία του κοννέκτορα, δύο στην μια άκρη της ανοικτής γραμμής και μία από την άλλη! Προσέξτε και το θερμοσυστελόμενο μακαρόνι!

Καλό είναι να την περάσετε μέσα στην ηλεκτρολογική σωλήνα ή όποια άλλη σωλήνα για στεγανοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση για να μην εφαρμόζεται το βάρος του καλωδίου της καθόδου και όποια άλλα τραντάγματα επάνω στα ψιλά συρματάκια της ανοικτής γραμμής, να κάνετε στο κάτω άκρο της σωλήνας μια διαμήκη τομή μήκους ενός εκατοστού. Εκεί θα περάσουμε ένα δεματικό ή και δύο και θα σφίξουμε το RG213 έτσι ώστε να μην εφαρμόζεται το βάρος του στην κεραία αυτή καθ’ αυτή!