.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 17 February 2009

Μεγάλο ευχαριστώ!

Ευχαριστώ όλους και όλες για την συμπαράστασή τους με μηνύματα και τηλεφωνήματα, στο σοβαρό πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετώπισα και το οποίο είχε αίσιο τέλος! Θα απαντήσω με ξεχωριστά μηνύματα.
Να είστε καλά και σας ευχαριστώ!