.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 15 July 2008

Balun 4:1 μέρος 5ον

Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύρμα με επένδυση σιλικόνης η οποία είναι θερμοάντοχη. Σε αυτή την περίπτωση άνετα μπορείτε να περάσετε έως και 1Kwatt!
Ή και ακόμα σε περίπτωση που δεν βρείτε σωλήνα από ανθρακόνημα ή και Fibre-glass, μπορείτε πάντα να χρησιμοποιήσετε τον πλαστικό σωλήνα τούμπο αφού του ανοίξετε τρύπες. Ή ακόμα μπορείτε να τοποθετήσετε το Balun έξω από το παράθυρο και να χρησιμοποιήσετε το μικρότερο δυνατόν μήκος καθόδου για να το συνδέσετε με το Antenna Tuner.

Οι μπόρνες στις φωτογραφίες αλλά και στην κατασκευή μπήκαν για την εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση κατά τις μετρήσεις και τους πειραματισμούς. Τίποτα δεν σας εμποδίζει αφ’ ότου βεβαιωθείτε ότι δουλεύει όπως ακριβώς το θέλετε, να κολλήσετε με κολλητήρι και καλάι τις ενώσεις!
Πολλά 73 και καλό καλοκαίρι!