.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 15 July 2008

Balun 4:1 μέρος 1ο


Μην έχοντας τι άλλο να φτιάξω, αποφάσισα την κατασκευή ενός BALUN.
Έπ’ ευκαιρία καλό είναι μα μάθετε να το λέτε σωστά! Δεν είναι ούτε Μπαλούν ούτε Μπαλόνι! Προφέρεται Μπαλ-άν και είναι σύνθετη λέξη προερχόμενη από το BALance (ζυγισμένο - συμμετρικό) και το Unbalance (αζύγιστο – ασύμμετρο).

Είναι πολύ απλή και εύκολη κατασκευή ενώ ταυτόχρονα θα σας γλιτώσει μερικές δεκάδες ευρώπουλα!
  Τα υλικά τα οποία περισσότερα μάλλον τα έχετε είναι:
12 cm πλαστική σωλήνα (τούμπο) διαμέτρου 3.5cm(μπορεί να είναι και 5)
2 μέτρα κόκκινο-μαύρο καλώδιο (τροφοδοσίας)
6 ακροδέκτες
4 βίδες
8 παξιμάδια
2 μπόρνες ή θηλυκές μπανάνες
1 κονέκτορα so239 ή τύπου Ν