.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 20 May 2017

A Ham-fest, as Ham as possible!
Enjoy radio!!!

Ένα χαμφεστ πραγματικό διαμάντι!