.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 21 March 2017

Voltage + Polarity indicatorBic pen voltage and polarity tester.
This item of test equipment is a low voltage supply test indicator and polarity checker. It not only finds use on the bench in the radio room but everywhere there is low voltage pesence! In practise it will prove its worth in no time at all in any situation where there is a losw voltage power supply and wirring. As well as checking that power is available and its polarity it can be used for wire tracing and checking that fuses are OK.
The shopping list is very small, only six items and most of the bits can be found in the junk box if you have one. Firstly, we need a clear plastic ball pen, preferably at the end of its life.
Remove the refill from the pen case and clean the tip. Then solder a small piece of wire into the hole left by the removal of the ink tube. Now solder the green and Red LEDs in reverse as you can see in the photo and solder the wire to the anode the Green 3mm LED and then the 220W resistor to the anode of the Red LED. The free end of resistor is connected to a length of wire terminated in a small ‘crock clip’. If the probe is connected with the pen probe on the positive terminal the Green LED will light, and if connected the other way the Red LED will light! This gives us the polarity check. i.e. If we find a voltage present on one side of a fuse and not on the other this confirms the fuse has blown or the fuse holder is faulty. When this is all assembled in the case and you’ve used it a few times I am sure you will wonder how you managed without one in the past!  
based on an idea of Ian G3ROO

Ελεγκτής τάσεως και πολικότητος.
Υλικά:
Δύο LED διαφορετικού χρώματος.
Μία αντίσταση 220Ωμ.
Ένα στυλό Bic®. (τελειωμένο για να μη τα κάνετε χάλια με το μελάνι!)  
Συνδέετε ανάστροφα τις δύο διόδους και κολλάτε την αντίσταση όπου  σας είναι πιό βολικό. Εγώ την κόλλησα εμπρός για να φαίνονται καλύτερα τα LEDs.
Το δοκίμασα μέχρι τα 28 Βόλτ και δεν είχα πρόβλημα με τις διόδους. Με το ΣΥΝ στην μύτη ανάβει το Πράσινο LED ενώ με το ΜΕΙΟΝ στην μύτη ανάβει το κόκκινο LED. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα θέλετε να δείτε αν έχετε θετική τάση αλλά γιατί να μην υπάρχει η δυνατότητα ένδειξης της αντίστροφης? Το μόνο που κοστίζει είναι ένα LED παραπάνω!