.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 26 October 2016

Solder smoke extractor with activated Carbon filter

A far more simplified, minimalist actually, construction of the solder fume extractor.
All I used was a 120mm  Dust Filter Cover Grill I bought from e-bay (eBay item number:201632874241) and one piece of Activated Carbon Foam Filter I bought from e-bay also. (eBay item number:191853623935)
The fan was found in my junk-room!
Very simple, very neat and you have yourself a useful apparatus to suck the dangerous soldering fumes away!
The original idea can be found here


Με μία σίτα, ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα κι ένα ανεμιστήρα φτιάξτε εναν επιτραπέζιο αποροφητήρα του καπνού της κόλλησης. Μολονότι λίγο-πολύ "μεγαλώσαμε" με αυτόν τον καπνό και την μυρωδιά του, έχει αποδειχθεί να είναι επικίνδυνος και καλό θα ήταν να τον αποφεύγουμε. Το κόστος δεν είναι ούτε 5 Ευρώ.